مطالعه زیست شناسی و رفتار شناسی عقاب طلایی (Linnaeus,1758) (Aquila chrysaetos) در ارتفاعات استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

عقاب طلایی با نام علمی Aquila chrysaetos از خانواده Accipitridae یکی از با شکوه ترین پرندگان شکاری در سرتاسر جهان و ایران و گونه غالب این خانواده در ارتفاعات زاگرس است. در این پژوهش سعی بر این شد که رفتارهای عقاب طلایی در طی یک دوره یکساله در ارتفاعات استان لرستان که بخشی از ارتفاعات زاگرس مرکزی محسوب می‌شوند و منطقه مورد نظر شامل اشترانکوه ،گرین ،سفیدکوه و کوه هشتاد پهلو می‌باشد، بررسی شود،این رفتارها برای سهولت بررسی در سه گروه تقسیم بندی شده اند که عبارتند از رفتارهای روزمره: که شامل شکار وتغذیه است، رفتارهای اجتماعی: شامل ارتباطات اجتماعی بین تک تک اعضاء گروه از یک گونه که با استفاده از دیدن و صدا درآوردن صورت می گیرد و رفتارهای تولیدمثلی : که شامل جفت گیری، لانه سازی و مراقبت بعد از تولد است. فیلمبرداری این مطالعه از پاییز شروع شد و به مدت یکسال ادامه داشت و براساس نتایج این بررسی بطورکلی مشخص شد که عقاب طلایی قسمت اعظم رفتارهای خود را در اواخر فصل زمستان، یعنی نزدیک فصل جفت گیری انجام می دهد،که شامل تغذیه ،شکار و لانه سازی است در این زمان تمامی این رفتارها افزایش می یابد، سرانجام در ماه اسفند تخمگذاری انجام شده و در ماه فروردین جوجه ها بعد از 45 روز متولد شده و حدود 3ماه تحت مراقبت والدین بوده ودر سن 4یا 5سالگی به سن تولیدمثل می رسند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology and behavior of the golden eagle (Aquila chrysaetos )(Linnaeus, 1758) in highlands of Lorestan province

نویسنده [English]

  • Fahimea Amiri
Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Golden Eagle scientifically called Aquila chrysaetos is one of the most glorious birds of prey in Iran and all over the world. It belongs to the Accipitridae family, whose predominant species is found in Zagros Mountains. This study seeks to explore the behaviors of Golden Eagle during a one year period in Lorestan Mountains which are considered a part of Central Zagros Mountains. The area in which Golden Eagle behaviors were recorded include: Oshtoran kuh, Garrin, Sephid kuh, and Hashtad Pahloo Mountain. For ease of exploration, the behaviors are divided into 3 groups which are as follows: daily behaviors: including hunting and feeding, Social behaviors: including social interactions among each and every member of a group which are done through seeing and making sounds and breeding behaviors: including mating, nesting, and caring after birth. Film-taking for this research began in autumn and continued for one year. According to the results, it came into light that Golden Eagle does most of its behaviors in late winter; that is, a time near mating season. These behaviors are: feeding, preying, and nesting, all of which increase in this season. Egg-laying is eventually done in March. And chicks are born after 45 days in this month. They are cared by their parents for approximately 3 months and become enabled of breeding within 4 to 5 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egg laying
  • reproduction
  • hunting
  • nesting