راهنمای نویسندگان

  • شیوه نامه تنظیم مقاله

1-     نویسندۀ عهده دار مقاله می بایست اسامی تمام همکارانی که در مقاله مشارکت داشته اند را در بخش اضافه کردن نویسندگان ذکر نماید.  

2-     مقالات ارسالی می تواند در شکل مقاله علمی پژوهشی کامل، کوتاه و یادداشت باشد.

3-     مقالات مروری که حداقل 10 منبع آن به پژوهش های چاپ شده مولف یا مولفین اختصاص یافته باشد نیز جهت درج در مجله بررسی می شوند.

4-     تمام بخشهای مقاله با فاصله ی بین خطی 1 سانتیمتر و حاشیه ی 1 اینچ (45/ 2 سانتیمتری) از هر طرف کاغذ، قلم بی ذر(B Zar) اندازه ی قلم 13 (کلمات انگلیسی قلمTimes New Roman  و اندازه 11) در کاغذ قطع A4 نوشته شود.  

5-     هر مقاله علمی - پژوهشی بایستی دارای قسمت های زیر باشد: عنوان مقاله، مشخصات مولف یا مولفین و آدرس دقیق، چکیده فارسی، 3 تا 8 واژه کلیدی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، فهرست منابع، عنوان انگلیسی، مشخصات مولف یا مولفین، آدرس دقیق، 3 تا 8 واژه کلیدی (keywords) به انگلیسی.

6-     عنوان مقاله باید به طور دقیق و خلاصه اصلی ترین هدف پژوهش و نتایج حاصله را به طور روشن و گویا بیان کند.

7-     عنوان کوتاه شده ی مقاله، که از 50 حرف بیشتر نباشد، برای استفاده در سرصفحه

8-     چکیده مقاله نباید از 150 کمتر و از 250 کلمه ( به فارسی و انگلیسی ) بیشتر باشد.

9-     تصاویر ارسالی مقالات باید اصل بوده و در صورت وجود جداول و نمودارها در متن و در محل مناسب آورده شود.

10-  منابع

الف. همه منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند

ب. باید بر اساس سبک انجمن روانشناسی امریکا (APA) نوشته شوند

ج. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا باشد. هر منبعی که در فهرست منابع موجود است، باید در متن نیز ذکر شده باشد و هر منبعی که در متن باشد باید در فهرست منابع نیز گزارش شود.

نویسنده محترم لطفاً متن اصلی مقاله و جداول و تصاویر را در قالب pdf و فایل WORD ورژن 2003 یا 2007 همراه با شماره خطوط ارسال فرمائید. ضمناً filename مقاله انگلیسی باشد.

11-  ارسال مقاله  

پژوهشگران می توانند مقالات خود را از طریق سایت مجله«www.jbat.razi.ac.ir»   ارسال کنند. مقالاتی که به مجله "تنوع  زیستی و رده بندی جانوران" ارسال  می گردد باید براساس شیوه نامه فوق آماده گردد در غیر این صورت مقاله در فرایند داوری قرار نخواهد گرفت.

12-  نویسنده محترم لطفاً چنانچه مقاله شما طبق نظرات داوران نیاز به بازنگری کلی داشت، در مقاله بازنگری شده جاهایی که تصحیح نموده اید را هایلایت نمایید تا داور تطبیقی، داوری نهایی را با سرعت بیشتری انجام دهد.