نشریه تنوع زیستی و رده بندی جانوران با هدف انتشار یافته های نوین در علوم جانوری بصورت دو فصلنامه منتشر می شود. این نشریه مقاله های حاصل از پژوهش های اصیل در حوزه های تنوع زیستی جانوری شامل تبارزایی، سیستماتیک، ریخت شناسی، فیزیولوژی، حفاظت، اکولوژی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به صورت مقاله کامل (full paper)، مقاله کوتاه (short paper) و مقاله مروری (review paper) به چاپ خواهد رساند.

 

توالی انتشار:                                    دو فصلنامه

زبان نشریه:                                     فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع انتشار:                                       الکترونیکی

نوع دسترسی:                                 رایگان

نوع داوری:                                         یکسو ناشناس


نویسندگان محترم، پس از ثبت نام در سامانه می توانند اقدام به ارسال مقاله نمایند و جهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز و کاربری خود  پیگیری کنند در صورت داشتن سوال از طریق رایانامه نشریه سوالات خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد.

همچنین خواهشمندیم مشخصات کامل خود را هم در فایل مشخصات نویسندگان و هم در سامانه درج نمایند.

لازم به یادآوری است این نشریه از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 121-253 

بررسی و سرشماری جمعیتی تمساح مردابی Crocodylus palustris در جنوب شرق ایران

صفحه 156-163

10.22126/jbat.2022.8120.1025

نسترن حیدری؛ مسعود ابراهیم تهرانی؛ محمدرضا حسینی؛ ام البنین محمد پور؛ حسین جان پرور؛ اشرف علی حسینی