بررسی و سرشماری جمعیتی تمساح مردابی Crocodylus palustris در جنوب شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش، معاونت محیط طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

3 دفتر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 اداره حفاظت محیط زیست چابهار، اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، چابهار، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارائه داده‌های جمعیتی پایه در مورد گونه آسیب‌پذیر تمساح مردابی Crocodylus palustris می‌باشد که فاقد اطلاعات مستندی از وضعیت جمعیت این گونه در ایران است. نتایج سه سال بررسی جمعیت و ارزیابی زیستگاه تمساح مردابی در غربی‌ترین محدوده پراکنش گونه در جنوب شرق ایران، استان سیستان و بلوچستان، در منطقه حفاظت شده گاندو به عنوان منطقه اصلی پراکنش گونه ارائه شده است. ارزیابی‌های جمعیتی به روش مشاهدات مستقیم و با بررسی ایستگاه‌های مطالعاتی طی ساعات مختلف شبانه روز صورت گرفت. در مجموع 43 ایستگاه که عمدتا داخل در منطقه حفاظت شده گاندو و برخی نیز در مناطق مجاور واقع شده‌اند برای این گونه طی سه سال 1391، 1394 و 1395 بررسی شد که ثبت تعداد 326، 402 و 355 نمونه طی سال‌های 1391، 1394 و 1395 به ترتیب نشان دهنده وضعیت نسبتاً پایدار جمعیتی از نظر کلی طی این سال‌هاست. طی بررسی‌های صورت گرفته در سال 1391 کلیه 43 ایستگاه بازدید شده حاوی گونه بودند، اما طی سال‌های بعد، به دلیل خشکسالی کامل زیستگاه‌ها، فقط در 17 ایستگاه از 43 ایستگاه (طی سال 1394) و 27 ایستگاه از 43 ایستگاه (طی سال 1395) نمونه‌های این گونه مشاهده گردید. مهمترین دلیل عدم حضور و مشاهده این گونه طی سال‌های بعد از 1391 در منطقه، گسترش و شیوع دوره‌های خشکسالی می‌باشد که باعث خشک شدن مجاری فرعی آبراهه‌ها و از بین رفتن قابلیت زیست این گونه شده است. ارزیابی زیستگاه، تهدیدات بالقوه و وضعیت جمعیت گونه در تمامی ایستگاه‌های بازدید شده در این مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population survey and census of marsh crocodile, Crocodylus palustris in SE Iran

نویسندگان [English]

 • Nastaran Heydari 1
 • Masoud Ebrahim Tehrani 2
 • Mohammd Reza Hosseini 2
 • Ommolbanin Mohammadpour 3
 • Hossein Jan Parvar 3
 • Ashraf Ali Ali Hosseini 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Science, Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Office of Wildlife Conservation and Management, Deputy of Natural Environment, Department of
3 Wildlife Office of the General Department of Environmental Protection of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
4 Chabahar Environmental Protection Office, Sistan and Baluchestan General Department of Environmental Protection, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is providing a baseline population data on the vulnerable species of marsh crocodile Crocodylus palustris with no documented information on the population status of the species in Iran. Results of three years population survey and habitat evaluation of marsh crocodile, in westernmost distribution limits of the species at south eastern Iran, Sistan and Baluchistan Province, at Gando Protected Area as the main distribution area for the species has provided here at this study. Totally, 43 stations all located inside Gando Protected Area for this species has visited and evaluated during three years of 2012, 2015 and 2016 and recording 326, 402 and 355 individuals during 2012, 2015 and 2016 respectively, indicating a relatively stable population status in general view. With disjunct suitable habitats, about 43 of 43 visited stations contained the species (but mostly with small and isolated populations less than 5 individuals), but during subsequent years, 17 of 43 stations (during 2015) and 27 of 43 stations (during 2016) were contained crocodile individuals due to fully drought the habitats. The most important reason for the lack of presence and sighting of this species in the years after 2012 in the region is the spread and prevalence of drought periods, which has caused the drying of the waterways' sub-channels and the loss of the viability of this species. Habitat evaluations, potential threats and population status of the species in all visited stations have provided in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • medium-sized broad-snouted
 • Bahoukalat
 • Pishin Dam
 • Gando Protected Area
 • Sistan and Baluchistan