بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت سوسمار زاگرسی (Timon princeps) در اطراف لردگان، استان چهارمحال و بختیاری بر اساس ژن میتوکندریایی Cytb

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 گروه پژوهشی خزنده-دوزیست شناسی فلات ایران، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه رازی، دانشگاه رازی، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خویشاوندی نمونه‌های سوسمار زاگرسی (Timon princeps) از اطراف لردگان، استان چهارمحال و بختیاری، با استفاده از یک قطعۀ 560 جفت بازی از ژن سیتوکروم b میتوکندریایی می‌باشد. به این منظور، تعداد 5 نمونه T. princeps از اطراف لردگان توالی یابی شد؛ همچنین 17 توالی دیگر شامل نمونه‌هایی از T. princeps و T. kurdistanicus از نقاط مختلف ایران از بانک ژن دانلود شدند. بر اساس نتایج، نمونه‌های لردگان همراه با بقیه نمونه‌های T. princeps با حمایت بالا گروه خواهری T. kurdistanicus را تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از شبکه هاپلوتایپی در T. princeps از وجود هاپلوتایپ‌های منحصر به موقعیت‌های جغرافیایی مشخص خبر می‌دهد. با توجه به اینکه هاپلوتایپ مرکزی T. princeps مربوط به جنوبی‌ترین حد پراکنش شناخته شده این گونه در ایران (دشت ارژن) است، احتمال می‌رود که هاپلوتایپ‌های قدیمی این گونه مربوط به این مناطق بوده و پس از آخرین عصریخبندان به سمت شمال گسترش یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomic status of a population of Zagrosian Lizard (Timon princeps) from Lodegan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, based on the Cytb sequences

نویسندگان [English]

  • Narges Mahmodi Chalbatan 1
  • Hamzeh Oraie 1
  • Azar Khosravani 2
  • Vahid Amiri 1
1 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Iranian Plateau Herpetology Research Group, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study was to assess the phylogenetic affinity and taxonomic status of a population of Zagrosian lizard (Timon princeps) from Lordegan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, by analyzing a 560 bp fragment of mtDNA Cytochrome b. To this end, a dataset was created using our sequences (five specimens from Lordegan) together with additional 17 sequences (T. princeps, T. kurdistanicus) downloaded from the GenBank. Based on the results, The Lordegan's specimens clustered along with other T. princeps. Sister-group relationships between T. princeps and T. kurdistanicus was recovered with the highest support. Based on the haplotype network analysis, most recovered haplotypes are restricted to a specific geographical region. Due to the fact that the central haplotype is related to the southernmost known distribution record of T. princeps in Iran (Dashte Arjan), a possible scenario could be that older haplotypes of T. princeps belonged to these areas and then after last glacial period spread northward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timon princeps
  • Lordegan
  • Genetic Diversity
  • Molecular phylogeny